ลีดเมเนเจอร์ของบีซีไอ

หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างที่เกิดขึ้นล่าสุดโดยใช้โปรแกรมลีดเมเนเจอร์ของบีซีไอ ที่มีการรายงานข้อมูลโครงการก่อสร้างทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมากกว่า 300,000 โครงการต่อปี

อ่านเพิ่มเติม

บริการด้านการจัดกิจกรรมและสื่อโฆษณา

เข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของท่าน ไม่ว่าจะเป็น สถาปนิก นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และนักออกแบบ ด้วยบริการด้านการจัดกิจกรรมและสื่อโฆษณาที่เรานำเสนอ

อ่านเพิ่มเติม

สัมพันธภาพที่ต่อเนื่อง

ให้บีซีไอ เอเชียช่วยคุณสร้างสัมพันธภาพอย่างต่อเนื่องกับผู้นำในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง

อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลโครงการก่อสร้างที่มีคุณภาพสูง

จากการที่เรามีทีมงานนักสำรวจกว่า 240 คน ทำให้เรามีข้อมูลโครงการก่อสร้างที่เรารายงานมีคุณภาพสูง รวมถึงคุณภาพของข้อมูลการติดต่อของผู้มีอำนาจตัดสินใจของโครงการทุกโครงการที่เรารายงานด้วย.

อ่านเพิ่มเติม

What's New

02/07/20 | ConstructionPlusAsia News: New SGD 1.36bn Construction Support Package to support firms in the construction sector

The Building and Construction Authority (BCA) announced the launch of a new Construction Support Package valued SGD 1.36 billion on 27 June 2020. The buffer will further support firms in the construction sector, help them cope with the impact of COVID-19 and resume work quickly and safely. Read more

Read more

บีซีไอ เอเชีย เป็นผู้นำด้านการรายงานข้อมูลโครงการก่อสร้าง เราเป็นตัวเชื่อมที่ก่อให้เกิดการติดต่อซื้อขายระหว่างธุรกิจชั้นนำในตลาดการก่อสร้าง เรามีข้อมูลของโครงการก่อสร้างที่เกิดขึ้นล่าสุดภายในออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และภูมิภาคเอเชีย ข้อมูลของเราครอบคลุมทุกขั้นตอนของงานก่อสร้าง เริ่มตั้งแต่การพัฒนาแนวคิดของโครงการ ขั้นการออกแบบ จวบจนขั้นตอนการลงมือดำเนินการก่อสร้างที่ไซค์งาน

โครงการก่อสร้างที่รายงานในฐานข้อมูลของเราประกอบด้วยรายละเอียดการติดต่อของผู้มีอำนาจในการตัดสินใจของโครงการนั้นๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการที่จำเป็นสำหรับโครงการด้วย เรามีนักวิจัยกว่า 240 คน ทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่ทุ่มเทให้กับการค้นหาข้อมูลเป็นประจำทุกวัน เราช่วยให้สมาชิกของเรา ประหยัดเวลาและกำลังในการงาน โดยทำให้กระบวนการขายระหว่างท่านสมาชิกกับลูกค้าเป้าหมายกระชับและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โปรแกรม ลีดเมเนเจอร์ ของเราบวกบริการเสริมที่เรานำเสนอให้แก่ท่านสมาชิก จะช่วยส่งเสริมให้กระบวนการขายของท่านสมาชิกมีความครอบคลุมยิ่งขึ้น โดยท่านสมาชิกจะได้รับข้อมูลโครงการก่อสร้างที่มีคุณภาพ ทำให้ทราบว่าต้องใช้ทักษะด้านใดและช่วงโอกาสไหนที่เหมาะสมในการติดต่อกับผู้มีอำนาจในการตัดสินใจในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ซึ่งทำให้การทำงานของท่านมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

กระบวนการเพิ่มผลสำเร็จด้านการขาย ประกอบด้วย:

ขั้นตอนที่ 1: โครงการที่เหมาะสม –ด้วยโปรแกรม บีซีไอ ลีดเมเนเจอร์ ของเรา จะช่วยให้การค้นหาโครงการก่อสร้างที่เหมาะสม ที่ต้องการผลิตภัณฑ์และบริการของท่าน

ขั้นตอนที่ 2: การเสนอขายอย่างได้ผล –เข้ารับการอบรมด้านการขายที่เฉพาะเจาะจงกับงานก่อสร้างในแต่ละประเภทที่สถาบันบีซีไอ และเรียนรู้ถึงการสร้างสรรค์รูปแบบการเสนองานขายที่สมบูรณ์แบบ เพื่อดึงดูดความสนใจกับสถาปนิกและผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ

ขั้นตอนที่ 3: พบปะกับผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ –พบปะกับผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจในกิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่จัดโดยบีซีไอ และนำเสนองานที่สมบูรณ์แบบต่อกลุ่มเป้าหมายให้ตรงจุด

ทดลองใช้โปรแกรมลีดมาเนเจอร์

Sell

Find the right sales opportunities and get your product specified with BCI LeadManager

More

Show

Showcase your latest products to architects at our technology briefings and updates

More

Train

Train your sales team to build lasting customer relationships with BCI Academy

More

Plan

Plan ahead for your business with reliable forecasts and reports from BCI Economics

More